For healthcare professionals

Course: 8.-11. March 2022

Långvarig smärta – klinik och behandling

(Chronic pain- clinic and treatment)

(course will be held in Swedish)

Course description

Långvarig smärta är en folksjukdom som förekommer inom alla åldrar. Smärta är den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning och en av de vanligaste sökorsakerna inom primärvården. Det är därför av stor vikt med kunskaper om bedömning och evidensbaserad behandling inklusive smärtrehabilitering för denna patientgrupp. Kursen inkluderar även långvarig smärta ur pediatriskt och geriatriskt perspektiv.

Kursen riktar sig till samtliga läkare inom VGR som behandlar långvariga smärttillstånd (både specialister och ST-läkare), företrädesvis läkare i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin och smärtlindring men kursen är också lämplig för läkare inom andra specialiteter som hanterar patienter med långvarig smärta. ST-läkare i smärtlindring från övriga delar av Sverige är också välkomna att söka kursen. I mån av plats kan även andra hälsoprofessioner vid Smärtenheter inom VGR delta i kursen. 

Kursen går i Göteborg 8-11 mars 2022.

For more information and registration:

https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/1536

%d bloggers like this: