Ongoing projects

Effects of an opioid-saving, person-centered pathway for patients undergoing obesity surgery (Effekterna av en opiodsparande, personcentrerad vårdväg för patienter som genomgår obesitas kirurgi)  https://www.researchweb.org/is/vgr/project/274876  Insomnia and other sleep disorders in patients with chronic pain – Relation to physical activity level and opioid use (Insomni och andra sömnstörningar hos patienter med långvarig smärta- Relation till fysisk aktivitetsnivå… Continue reading Ongoing projects

Ongoing research projects

Effects of an opioid-saving, person-centered pathway for patients undergoing obesity surgery (Effekterna av en opiodsparande, personcentrerad vårdväg för patienter som genomgår obesitas kirurgi)  https://www.researchweb.org/is/vgr/project/274876  Insomnia and other sleep disorders in patients with chronic pain – Relation to physical activity level and opioid use (Insomni och andra sömnstörningar hos patienter med långvarig smärta- Relation till fysisk aktivitetsnivå… Continue reading Ongoing research projects