Nyhetsbrev april 2023

HÄLSNING FRÅN GPL

Nu inför stundande vår med solsken och förhoppningsvis lite värme, kommer här vårt första nyhetsbrev. Vår tanke med nyhetsbrevet är dels att informera om all den pågående forskning, utbildning och nyttiggörande som vi genomför inom GPL, dels visa upp vem som döljer sig bakom GPL samt också lite ”behind the scene” material. Nyhetsbrevet riktar sig till forskare, kliniker och patientföreningar. Så läser du nyhetsbrevet och blir sugen på att veta mer om GPL eller kanske rent av vilja göra studiebesök, tveka inte att följa oss vidare i sociala medier eller slå oss en signal.

Hälsningar Axel Wolf och från Paulin Andréll

” Jag har blivit mycket opererad, så jag har varit med ända från början när man var alldeles grön när man vaknade och inte mådde bra alls. Till att för några år sedan har man kommit på någon annan cocktail, som gjorde att jag mådde skapligt bra efter operation. Så fick jag prova detta nu, med TENS-plattor och en annan sövning, som jag egentligen inte hade koll på vad ni gjorde där. Utan jag vet egentligen bara mest om det här med TENS-plattorna. Som var helt galet bra”

Citat från patient i OS-PCC studien

Under våren 2023 så har obesitaskirurgin på Östra sjukhuset i Göteborg börjat komma i gång igen efter en tids uppehåll, och så även nyrekryteringen av studiepatienter till OS-PCC-Studien (Effects of an Opioid Sparing Care Pathway for Patients undergoing Obesity Surgery). Detta är en randomiserad, icke-blindad, icke-kommersiell, multicenter studie som undersöker effekterna av opioidsparande vårdvägar för patienter som genomgår obesitaskirurgi i form av laparoskopisk gastric-bypass eller gastric sleeve. Studien är ledd av professor AxelWolf, ansvarig prövare är docent Sven-Egron Thörn och det operativa studiearbetet sköts av forskningssjuksköterskorna Alexander Olausson, Josefin Larsson, Sofia Jonsvik och Daniel Verbeeck. Vad som utmärker OS-PCC-Studien i relation till tidigare studier inom fältet är att studieprotokollet bygger på både farmakologiska och icke-farmakologiska interventioner (TENS) i syfte att skapa förutsättningar till att eliminera behovet av opioider genom hela vårdkedjan, samt att vi studerar långtidseffekterna av behandlingen upp till två år. Vi är ett multidisciplinärt team som arbetar med studien och tillsammans producerar vi både kvantitativ och kvalitativ forskning.

Vi har även ett nära samarbete med representanter från olika personalkategorier på kliniken samt arbetar aktivt med patientmedverkan, där vi tillsammans med patientorganisationen HOBS (Hälsa obereonde av storlek) just nu är mitt uppe i skapandet av en personcentrerad vårdväg för kommande studiedeltagare i nästa fas av studien. Mer information om detta i kommande nyhetsbrev.

Grattis

Artikeln ”Total opioid-free general anaesthesia can improve postoperative outcomes after surgery, without evidence of adverse effects on patient safety and pain management: A systematic review and meta-analysis” fick den 30 mars utmärkelsen Top downloaded article av Wiley. Meta-analysen publicerades i Acta Anaesthesiologica Scandinavica i november 2021 och är skriven av GPL-medlemmarna Alexander Olausson, Carl Johan Svensson, Paulin Andréll, Pether Jildenstål, Sven-Egron Thörn och Axel Wolf. I utmärkelsen framgår det att meta-analysen är en av de mest nedladdade artiklarna under sina första 12 månader sedan publikation i tidskriften. Studien har presenterats både nationellt och internationellt, och verkar ha fått god spridning inom fältet, där vi nu även är uppe i 22 citeringar.

Doktorand/Anestesisjuksköterska Alexander Olausson

Läsa om alla våra pågående projekt här.

Utbildning

Vi arbetar för att öka kunskapen om smärta genom forskning och utbildningsinsater för sjukvårdspersonal samt patientföreningar. Den 17 mars presenterade medverkade Paulin Andréll från GPL vid Swedish Pain Society:s utbildningsdag och diskuterade livsstilsrelaterad ohälsa vid långvarig smärta.

På GPL:s hemsida finns länkar och tips för personer som lever med smärta. Det finns även en sida för patientorganisationer som vi har ett nära samarbete med i pågående forskningsprojektet.

Goda nyheter

Josefin Larsson presenterar sin studie på Vetenskapsmässans 3MT den 23 april 2023 i Göteborg! Se hela programmet här.

Not just period pain! endometriosis and treatment with TENS.

Doktorand/Anestesisjuksköterska Josefin Larsson

%d bloggers like this: